Jag jobbar med:

 Motivationsskapande lönesystem

          Befattningsvärdering

          Beskriva och analysera lönestrukturer och lönenivåer

          Ta fram diagram över lönestrukturer; Internt och jämfört med marknaden

          Lönekartläggningar ur Jämställdhetsperspektiv

          Bemanningsutredningar och lönekostnadskalkyler

          Förhandlingsunderlag

          Produktivitetsbefrämjande lönesystem

          System med rörliga löner: Bonus, resultatlön mm

          Individuell lönerådgivning

          Utbilda ledningsgrupp och lönesättande chefer

 

 

014.jpg

 
stäng